logotop

Asigurarea lucrarilor de constructii - montaj


În cazul executării unor lucrări de construcţii sau derulării de investiţii care au ca obiectiv consolidarea structurilor existente, sau chiar montajul de noi instalaţii de producţie, pagubele ce pot apărea nu sunt acoperite prin poliţa de bunuri. De aceea este necesara incheierea unei polite de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj. Acest tip de poliţa are trei secţiuni:


Daune materiale
Valoarea totală a lucrărilor executate de contractori şi subcontractori (daca aceştia sunt menţionaţi în poliţa), inclusiv materialele aparţinînd asiguratului, conform contractului de reconstrucţie, contra incendiului, riscurilor naturale şi a riscurilor de şantier.


Raspundere civila fata de terti
Acoperă sumele pentru care asiguratul devine legal răspunzător şi trebuie să le plătească drept despăgubiri pentru distrugerea sau avarierea bunurilor aparţinînd unor terţe părţi si vătămarea corporală urmată sau nu de deces, a unor terţe persoane.


Pierdere de profit
Pierdere de profit ca urmare a prelungirii perioadei de execuţie datorită producerii unui eveniment asigurat.

 

Va rugam sa parcurgeti cele mai  uzuale linii de afaceri.  Daca tipul de asigurari pe care il cautati nu se gaseste pe lista, contactati-ne si vom reveni cu informatii suplimentare.